Tilskudsmuligheder

Der er mulighed for at søge om dækning af udgiften til Epi-Care alarmen i henhold til servicelovens § 112 (hjælpemiddelbestemmelsen). Ansøgningen kan rekvireres fra kommunen og skal ligeledes afleveres der.

I forbindelse med ansøgningen, kan det være vigtigt at fremskaffe dokumentation for, at alarmen i væsentlig grad afhjælper følgerne af epilepsien. F.eks. at der er lægefaglig dokumentation for, at alarmen er nødvendig af hensyn til at barnet/den voksne med epilepsi skal have hjælp i anfaldssituationer (f.eks. hvis der skal gives Stesolid i forbindelse med anfald).

Alarmen kan også være en hjælp i forhold til registreringen af de natlige anfald, hvis disse er svære at opdage/høre. Og dermed vil oplysningerne til lægen om behandlingseffekten være mere fyldestgørende. Hvis du har spørgsmål til ansøgningen, kan vi anbefale at du kontakter rådgiverne i Dansk Epilepsiforening for yderligere oplysninger:

Dansk Epilepsiforening
Tlf. nr.: 66 11 90 91
E-mail: epilepsi@epilepsiforeningen.dk
Hjemmeside: www.epilepsiforeningen.dk