Komfurvagt

 

IKomfurAlarmD-Care er landsdækkende forhandler af komfurvagter og leverer både til kommuner, el-installatører og slutbrugere.

Komfurvagt Martha er et hjælpemiddel til hjemmeboende, der kan glemme at slukke for komfuret.
Tusindvis af mennesker med demens i et begyndende eller mellemstadie, har i dag stor glæde af komfurvagten i deres eget hjem. Komfurvagt Martha betyder nemlig i mange tilfælde, at borgeren trygt kan blive boende i sit eget hjem.

  • Forebygger ulykker ved komfuret.
  • Komfuret fungerer, som det plejer.
  • Reagerer på både tidsforbrug og temperatur.
  • Tiden kan nemt indstilles mellem 10-120 min.
  • Giver lydvarsel, hvis varmeudviklingen bliver risikabel høj – og slukker, hvis temperaturen fortsat er for høj.

Når Komfurvagt Martha er installeret anvendes komfuret som før. Dette er vigtigt, da det bliver sværere, at lære nye rutiner jo ældre og især jo mere fremskreden ens demens bliver.

Komfurvagt Martha består af to enheder: En styreenhed og en varmesensor. Styreenheden monteres mellem vægstik og komfuret og kan derved afbryde strømmen til komfuret. Varmesensoren monteres på væggen over komfuret og forbindes til styreenheden.

På styreenheden angives den tid, den enkelte bruger har brug for til at lave mad. Når tiden udløber, afbrydes strømmen. Under madlavning sikrer varmesensoren, at temperaturen på kogezonen ikke bliver faretruende høj.
Når komfuret slukkes efter endt madlavning, nulstilles Komfurvagt Martha automatisk og er klar til ny nedtælling af brugstid.

Godkendt som medicinsk udstyr

Komfurvagt Martha er CE-mærket, så den bl.a. lever op til den strenge europæiske standard for medicinsk udstyr EN60601-1 og EN60601-1-2.

HMI-nummer: 18592

Varenummer: F1657