Epi-Care ® 3000

Alarm ved anfald om natten 
epi1Epi-Care 3000 epilepsialarm er et hjælpemiddel, som sikrer at alvorlige anfald under søvn ikke overses. Alarmen registrerer anfald med kramper eller anden gentagen motorisk aktivitet. Ved alarm kan et kald dirigeres til pårørende eller vagt i form af opkald på mobiltelefon eller via kaldeanlæg i boinstitutioner. Epi-Care 3000 sikrer den anfaldsramte den bedst mulige omsorg og pleje. Epi-Care 3000 er også velegnet til små børn takket være en meget præcis sensorteknik.

Om Epi-Care 3000

  • Gennemprøvet og sikker alarmering ved natlige anfald med motorisk aktivitet.
  • Hukommelsesfunktion som gemmer tidspunktet for anfald.
  • Justerbar følsomhed, velegnet til både børn og voksne.
  • Kan gemme mindre anfald og kun alarmere ved de kraftigste.
  • Alarmer sendes trådløst til omsorgsperson med en personsøger eller via mobiltelefon. 

Epi-Care® er i særdeleshed velegnet til:

  • Natlige anfald med kramper eller vedvarende rystelser/sitringer.
  • At skabe tryghed når alvorlige anfald kan risikere at opstå.
  • Kan anvendes både i hjemmet og på boinstitutioner.

Epi-Care 3000 bygger på 15 års erfaring med at registrere og alarmere ved natlige, epileptiske anfald. Epi-Care 3000 er yderst driftsikker, blandt andet på grund af daglige, automatiske selvtest. Anfald registreres ved hjælp en af præcis accelerationsmåling. Sensoren er følsom nok til at kunne registrere anfald både på børn og voksne. 

Sådan virker Epi-Care 3000
epi6Epi-Care er et enkelt og sikkert hjælpemiddel til at registrere og alarmere ved epileptiske anfald med kramper eller anden gentagen bevægelse under søvn. Epi-Care’s præcise sensor, som er fastgjort til madrassen, registrerer selv fine, små bevægelser. Når krampeanfald indtræffer udløser Epi-Care apparatet en alarm og sender trådløst besked til pårørende eller plejepersonale via mobil eller personsøger.

Indstilling af Alarmtid
Epi-Care udløser en alarm, når bevægelser i sengen har pågået vedvarende i det tidsrum, som alarmen er indstillet til. Varigheden indstilles til den enkelte bruger, hvilket sikrer at alarmen passer til et givent søvnmønster og til anfaldenes varighed. Alarmtimer indstilles nemt i apparatets menu.

Indstilling af følsomhed
Epi-Care kan indstilles til at reagere på såvel svage som kraftige bevægelser. Dette sikrer at Epi-Care kan indstilles til at virke på forskellige typer af senge, ligesom Epi-Care kan anvendes på personer i alle aldre og kan opfange selv små børns anfaldsbevægelser.