Tryghed med EpiCare alarm

02

Epi-Care alarmerne giver tryghed for den epilepsiramte og for pårørende. Det er svært at opdage anfald, hvis man ikke har egnede hjælpemidler til rådighed. Uopdagede anfald kan i værste fald få alvorlige konsekvenser.
Epi-Care giver tryghed i hverdagen med visheden om at der kommer et kald, hvis krampeanfald optræder. En Epi-Care 3000 alarmen kan hjælpe til at genoprette et normalt familieliv, hvor også mindre børn med risiko for epileptiske anfald kan sove på eget værelse.

Epi-Care kan være en hjælp til at føre en grundig anfaldsoptegnelse, der dækker hele døgnet. En sådan optegnelse kan videregives som nyttig information til lægen eller sygeplejersken.

 

Log funktion
Epi-Care gemmer dato og tidspunkt for alle anfald så de kan aflæses af brugeren, plejepersonale eller læge efterfølgende. På denne måde kan Epi-Care være med til at styre en dagbog over anfald.