Generelt om Epilepsi

epilepsi_vitalEpilepsi er den mest hyppige neurologisk lidelse næst efter almindelig hovedpine. Epilepsi rammer ca. 1 % af befolkningen. Der opstår ca. 4.000 nye tilfælde af epilepsi hvert år og ca. 7.000-10.000 børn lider af sygdommen.
At få epilepsi betyder en stor ændring i et menneskes liv, og påvirker hele familiens dagligdag. Heldigvis kan de fleste ramte, med den rette medicinering, gøres anfaldsfri, mens en del – ca. 25 % – må leve med anfald i større eller mindre grad.

Epileptiske anfald
Der findes mange forskellige former for epilepsi, som kommer til udtryk med forskellige anfaldstyper gående fra de krampeanfald som de fleste forbinder med epilepsi, til kortvarige absencer, dvs. fravær af opfattelsesevne (blackouts). For det enkelte menneske, som har epilepsi, vil anfaldene typisk ligne hinanden fra gang til gang. Under et epileptisk anfald mister man kontrollen over sin krop eller dele af kroppen. Dette tab af kontrol kommer uventet og pludseligt.

Epi-Care er fremstillet med henblik på at kunne alarmere pårørende eller plejepersonale om natlige anfald med gentagen motorisk aktivitet.

Behandling af epilepsi
Langt hovedparten af epilepsitilfældene behandles med medicin. Enkelte kan med fordel opereres, men for langt de fleste består behandlingen af lægeordinering af et eller flere medicinpræparater. Grundlaget for valg af den mest hensigtsmæssige medicinering er blandt andet en beskrivelse af anfaldene, såvel beskrivelse af type, som hyppighed og varighed af de enkelte tilfælde. En omhyggelig og grundig anfaldsbeskrivelse kan være med til at reducere den tid, der går inden den optimale medicinering er fundet og dermed forkorte en ofte meget belastende situation for hele familien. Epi-Care kan være til hjælp når der skal laves en anfaldsbeskrivelse da man med Epi-Cares log funktion kan logge alle anfald, og samtidig kun alarmere om større anfald som påkræver pårørendes opmærksomhed.

Yderligere information om epilepsi kan hentes fra Videnscentret om Epilepsi på siden www.epilepsi.dk