Salg og udvikling af SPECIALLØSNINGER inden for velfærdsteknologi


Collage

 

ID-Care henvender sig specifikt til kommuner og regioner, men tilbyder også løsninger direkte til borgere og pårørende i familier, hvor teknologien kan give større tryghed og komfort i hverdagen.

Vi arbejder ud fra tre punkter: Behov, Løsning og Tryghed. Vi er specialister i at afdække borgerens behov, hvorefter den rigtige løsning vælges.

Behovet vurderes ud fra en snak med de nærmeste involverede parter. Visitator, ergoterapeut, hjælpere og plejepersonale, samt familie og borgeren selv, alt efter den givne situation.

Vi tilbyder en eller flere løsninger ud fra det pågældende behov.

Løsningen giver tryghed for borgeren, de pårørende og plejepersonalet, der er tilknyttet borgeren.

De fleste løsninger kan udbygges yderligere, så borgeren får mere livsværdi og komfort.

Se mere om vores kerneprodukter og kompetencer i fanen øverst, eller ring og få en snak om Jeres tanker og behov. Så finder vi en løsning.

WelfareTechKommuner, regioner og pårørende kan nu henvende sig ét sted, når det
gælder produkterne fra ID-Care.

ID-Care er et nyt “brand” kombineret med en videreudvikling af TELETEKNIK,
som har over 22 års erfaring inden for velfærdsteknologi.