Få et hjælpemiddel

OmgivelseAlarmMennesker med funktionsnedsættelser kan have behov for et hjælpemiddel, der giver støtte til at klare hverdagen. Når man har en funktionsnedsættelse betyder det, at man har en konkret nedsat funktionsevne fysisk, psykisk eller intellektuelt. Forskellige funktionsnedsættelser påvirker livet meget forskelligt. Nogle mennesker fødes med den, mens andre får den som følge af en sygdom eller ulykke.

Hvordan får du et hjælpemiddel?

Ifølge serviceloven skal kommunerne tilbyde borgerne et hjælpemiddel, hvis de har behov for det. Dine økonomiske forhold har ingen indflydelse på, om du kan få bevilliget et hjælpemiddel.

For at få bevilliget et hjælpemiddel skal du henvende dig til din kommune. En medarbejder fra kommunen udreder dit behov og vurderer, om du kan få et hjælpemiddel. I de fleste kommuner skal du henvende dig til en ergoterapeut, som typisk vil være placeret i en decideret hjælpemiddelafdeling.

Hjælpemidlet skal I væsentlig grad kompensere for personens nedsatte funktionsevne i hverdagen eller i forhold til at udføre et erhverv for at kommunen bevilliger det.

Afslag

Hvis du får afslag, har du krav på en begrundet afgørelse med klagevejledning fra kommunen. Hvis du vil klage over afgørelsen skal det ske senest fire uger efter afslaget til den medarbejder, der har truffet beslutningen.

Du kan selvfølgelig vælge selv at købe dit hjælpemiddel direkte fra ID-Care.